Logo Janssens Immobilier Knight Frank

HET VERKOOPPROCES IN FRANKRIJK

Hoogwaardig vastgoed van Mont Ventoux tot aan de Golf van Saint Tropez

HOE VERKOOPT MEN VASTGOED IN FRANKRIJK

Het beroep van makelaars is bij wet geregeld, conform artikel 70-9 van 2 januari 1970 (wet Hoguet) en haar toepassingsbesluit van 20 juli 1972, welke de uitoefening van deze professie onderwerpt aan de vervulling van diverse voorwaarden.

De makelaar dient aan diverse verplichtingen te voldoen, waaronder:

  • Ondertekenen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • Bij zich dragen van een bewijs dat men als makelaar geregistreerd staat, steeds voor de duur van een jaar verstrekt door de prefect;
  • Hebben van een financiële garantie bij een bank of andere financiële instelling (ex art. 17 van het besluit van 20 juli 1972);
  • Kunnen tonen van een mandaat van de eigenaar, om uit hoofde en voor rekening van deze op te treden.

Daarenboven heeft de makelaar voor een correcte uitoefening van zijn vak de plicht enige rechtsgeldige documenten te kunnen overleggen, te weten: het nummer van zijn beroepskaart, de hoogte van zijn professionele waarborgsom alsmede een naam en adres van het bedrijf, naam van de kredietinstelling en een rekeningnummer waarop de gelden gestort dienen te worden.

De mandaat is een garantie voor het goede verloop van de opdracht, zowel voor de makelaar als voor de verkopende partij – en wel hierom.

MANDAAT AAN DE MAKELAAR

Een mandaat aan het makelaarskantoor van de kant van zijn cliënt(en) is verplicht. Zonder een mandaat is elke transactie nietig.

Het doel van dit mandaat is om zowel het te verkopen object aan te geven, maar ook de hoogte van de te ontvangen vergoeding of commissie.

Elk mandaat is onderhevig aan vastlegging (met nummer) in een daartoe in het leven geroepen register.

De mandaat heeft een beperkte geldigheid van normaliter drie maanden en kent twee vormen: eenvoudig mandaat en exclusief mandaat.

EXCLUSIEF MANDAAT

Hierbij wordt de opdracht aan slechts één makelaar toevertrouwd die het alleenrecht heeft. De opdrachtgever kan in dat geval niet rechtstreeks zakendoen met een derde partij.

Verder gaat Janssens Immobilier ook hier weer uit van hetzelfde vertrouwelijkheidsbeginsel bij de verkoop van uw vastgoedobject en bedient zich van de kennis van de regio en internationale netwerk.

Elk vastgoedobject en iedere cliënt hebben een eigen verhaal en een eigen context; bij het vinden van een koper moet daar terdege rekening mee gehouden worden.

EENVOUDIGE LASTGEVING

Hierbij kan de verkoper de opdracht neerleggen bij verschillende professionele partijen en tevens, mocht hij of zij dat willen, zelf op zoek gaan naar een koper.